Praktykant / Praktykantka do studia nagrań

Praktyki

What do we do?

We mainly focus on creating online solutions in the field of dietetics.

We only run our own projects focused on body weight loss and motivating customers to build healthy eating habits.


Read the offer in the language that suits you

Lokalizacja: Poznań

Typ umowy:

Wielkość zespołu:


Dobre usługi powstają w sprawnych zespołach projektowych. Nasze składają się z reprezentantów różnorodnych specjalizacji, takich jak: technologie internetowe i mobilne, dietetyka, psychologia, projektowanie, UX, marketing, zarządzanie projektami.

Tworząc oraz dzieląc się naszymi internetowymi rozwiązaniami dietetycznymi i fitnesowymi, zmieniamy nawyki wielu tysięcy ludzi. Naszym flagowym (ale nie jedynym) projektem jest aplikacja powstała przy współpracy z Anną Lewandowską „Diet & Training by Ann”, która ma ponad 3 mln pobrań i wyróżnienia Apple w 21 krajach, w tym najbardziej prestiżowe App of the Day. Kreujemy własne produkty, mamy 100% decyzyjności w zakresie kierunków rozwoju oraz stabilny model biznesowy finansujący działanie firmy.

Do naszego zespołu szukamy praktykanta z solidną wiedzą z dziedziny dietetyki, który chciałby zdobyć swoje pierwsze doświadczenie zawodowe pomagając nam w studiu nagrań. Idealny kandydat musi mieć motywację do pracy i uczenia się. To może być cenne doświadczenie dla kreatywnych osób, które chcą swoją wiedzę wykorzystać w nietuzinkowy sposób!

 

Niezbędna wiedza to:

 

 • Znajomość składu i właściwości surowców oraz produktów żywnościowych, w tym ogólnej wiedzy o żywności jako źródle energii
 • Znajomość składników odżywczych oraz ich przemian, roli w organizmie i zapotrzebowaniu
 • Znajomość procesów technologicznych służących utrwalaniu i przetwarzaniu żywności
 • Znajomość prawa żywnościowego
 • Znajomość metod służących zapewnieniu higieny i bezpieczeństwa żywności
 • Znajomość zasad żywienia i planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego w różnych grupach populacyjnych oraz metody oceny sposobu żywienia
 • Znajomość zasad dietoprofilaktyki chorób żywieniowozależnych

 

Jakich umiejętności wymagamy:

 

 • Umiejętność przyrządzania potraw
 • Umiejętność określenia wartości odżywczej i energetycznej diet na podstawie tabel wartości odżywczej produktów spożywczych z wykorzystaniem programów komputerowych
 • Umiejętność prowadzenia edukacji żywieniowej oraz materiałów edukacyjnych dla osób zdrowych i chorych, ich rodzin oraz pracowników ochrony zdrowia
 • Posługiwanie się aktualnymi zaleceniami żywieniowymi i normami stosowanymi w zakładach żywienia zbiorowego

 

Twoje obowiązki na praktykach to:

 

 • Współudział w nagraniach oraz zdjęciach potraw znajdujących się w aplikacjach dietetycznych
 • Przygotowanie i obróbka technologiczna produktów wykorzystywanych w przepisach dietetycznych
 • Estetyczne układanie wykonanych potraw
 • Pomoc w przygotowaniu listy zakupów
 • Realizacja przygotowanej listy zakupów (zamawianie produktów)
 • Współpraca z firmami dostarczającymi produkty spożywcze
 • Kategoryzacja i logistyczne wykorzystywanie produktów niezbędnych do realizacji materiałów nagraniowych
 • Współpraca z dietetykiem, fotografem, kamerzystą
 • Tworzenie artykułów tematycznych związanymi z tematami projektowymi

 

Zalety praktyk w activerse.app:

 

 • Udoskonalisz swoje umiejętności tworzenia planów dietetycznych planów dietetycznych
 • Wyćwiczysz pisanie artykułów popularnonaukowych w oparciu o dane naukowe
 • Rozwiniesz umiejętności pracy w grupie
 • Poznasz podstawy fotografii kulinarnej
 • Rozwiniesz umiejętności kulinarne i nauczysz się estetycznego podawania potraw

 

Zainteresowany/Zainteresowana ?

Wyślij swoje CV na : jobs@activerse.app

Rekrutacja - jak przebiega?

Dostosujemy się do Twoich potrzeb. Jeśli jesteś spoza Poznania oferujemy wirtualne
spotkanie za pośrednictwem telekonferencji (Skype lub Google Hangout).

Wysyłasz swoje CV

Weryfikujemy aplikację

Rozmowa telefoniczna

Rozmowa w biurze lub online

Masz nową pracę!

Kilka powodów dlaczego warto do nas dołączyć?

Realizujemy wyjątkowe pomysły

Łączymy różne profesje, co powoduje pozytywne efekt synergii, wspomagające kreatywność i myślenie outside the box. Wspólna praca zróżnicowanych duetów przynosi niesamowite korzyści.

Gwarantujemy stabilność

Mamy sprawdzony model biznesowy, który pozwala nam finansować działalność bieżącą i inwestycje. Pracujemy nad własnym projektem, tym samym jesteśmy niezależni od klientów zewnętrznych.

Zapewniamy szybką ścieżkę rozwoju

Rozwijamy się dynamicznie, co stwarza dla Ciebie najlepszą okazję do awansu oraz wyższych zarobków. Sprawdzisz się w nowych dla Ciebie sytuacjach, dzięki czemu wzmocnisz swoje umiejętności i zdobędziesz nowe doświadczenia.

Inwestujemy w Twój rozwój

Refundujemy lub współfinansujemy kursy i szkolenia sugerując się zapotrzebowaniem poszczególnych osób. Od kursu fotografii, poprzez konferencje programistów PHP po szkolenia z content marketingu, reklamy w social mediach czy dietetyki sportowej.

Zmieniamy rzeczywistość

Jesteśmy otwarci na inicjatywy ulepszające narzędzia i procesy activerse więc jeżeli masz duszę innowatorki czy innowatora, activerse to miejsce dla Ciebie.

Dzielimy się wiedzą

Panuje u nas atmosfera wymiany wiedzy, mamy własną biblioteczkę, prenumerujemy branżowe czasopisma oraz oferujemy dostęp do płatnych materiałów online.

Wybieramy elastyczność

Pozostawiamy Ci wybór miejsca pracy, godzin pracy, a także formy umowy. W zależności od Twoich preferencji możesz pracować w oparciu o umowę o pracę lub B2B, wybór należy do Ciebie.

Dbamy o twoje zdrowe nawyki

Jeśli wybierzesz pracę w biurze, będziesz mógł skorzystać z benefitu jakim jest pyszny codzienny lunch. Ponadto nasz dział dietetyczny ciągle eksperymentuje w kuchni – ktoś to później musi zjeść. 🙂

Zachęcamy do szlifowania języka angielskiego

Zapewniamy darmową naukę języka angielskiego dostosowaną do twojego poziomu oraz cotygodniową dawkę materiałów do powtórki w domu.

Dostarczamy zdrowe przekąski wprost pod twoje drzwi

Co miesiąc wysyłamy Ci paczkę pełną wysokiej jakości produktów, które osłodzą Ci czas i dodadzą energii podczas pracy w domu.

Location: Poznań

Contract type:

Team size:


The recruitment process - what are the main steps?

We adjust to your needs. If you are not from Poznań, we offer an online meeting
in the form of a conference call (Skype or Google Hangout)

You send in your
application

We verify your
application

Phone call

Interview in the office or online

You've got a new job!

The main reasons why you should join us:

We implement unique ideas

We combine different professions which produces a positive synergistic effect, fosters creativity and thinking outside the box. The joint work of diverse duos brings amazing results.

We guarantee stability

We have a proven business model that allows us to finance current operations and investments. We develop our own project, thus we are independent of external clients.

We provide a fast development path

We develop dynamically which creates the best opportunity for promotion and higher earnings for you. You will get the opportunity to prove yourself in new situations and thus strengthen your skills and gain new experiences.

We invest in your development

We reimburse or co-finance courses and training based on the needs of individuals. From a photography course, through PHP developer conferences to training sessions in content marketing, social media advertising, or sports nutrition.

We change the reality

We are open to initiatives that have the potential to improve Activerse tools and processes so if you have the soul of an innovator, activerse is the right place for you.

We share knowledge

We have an atmosphere of knowledge exchange, we have our own library, subscribe to professional magazines and offer online access to paid materials.

We choose flexibility

It's up to you to choose the workplace, working hours and the form of the contract. Depending on your preferences, you can work on the basis of an employment contract or B2B, the choice is yours.

We take care of your healthy habits

If you choose to work in the office, you will be offered a delicious lunch on a daily basis. What's more, our diet department keeps experimenting in the kitchen and someone has to eat it 🙂

We encourage you to polish your English

We provide free English language tuition tailored to your level and a weekly dose of review materials to practice at home.

We deliver healthy snacks right to your door

Every month we send you a package full of high-quality products that will provide a pick-me-up and give you energy while working at home.